Klikk på bilde for slideshow

KANALVEIEN 60

 

Kanalveien 60 er et kombinert bolig- og næringsbygg med 3-4 etasjer næringsareal over bakkeplan mot Kanalveien og 3 punkthus mot Svaneviksveien med til sammen 24 leiligheter.
Kontor- og forretningsdelen har adkomst fra Kanalveien, mens boligdelen har hovedinnganger fra Svaneviksveien. Uteareal for boligene er anlagt på taket av kontoretasjene i høyde med Svaneviksveien.
Bygget ferdigstilles i 2019.