Kontoret

Grieg Arkitekter AS er et av landets eldste arkitektkontorer, grunnlagt av Per Grieg i 1922. I dag er kontoret, som ligger på Fantoft i Bergen, eid og drevet av Ida Nordanger og Ida Nyborg Mosand.

Vi er engasjert i alle typer prosjekter: boliger, kontorbygg, hoteller, kjøpesentre, lager- og produksjonsbygg, skoler, universitets-bygg, lufthavner, kino, teater mm. I tillegg til prosjektering av nybygg, har kontoret bred erfaring i ombygging, rehabilitering og restaurering av eldre bygninger.

Vår kompetanse dekker alle prosjekteringsfaser; utredning og programmering, skisse- og forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging av byggeprosjekter. Grieg Arkitekter AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur og bygningsfysikk. Vi tar ansvar for søknader og kontakt med myndigheter i våre prosjekter, og gjennomfører prosjektering på alle nivåer.

Kvalitet for oppdragsgiver er nøkkelbegrepet i vår virksomhet. Med gjennomarbeidede, funksjonelle løsninger søker vi fremtidsrettet formgiving og miljøprofil for å gi våre bygg høy kvalitet og lang levetid.

 

I anledning kontorets 100 års jubileum i 2022, laget vi en film med bilder og tegninger av våre prosjekter tilbake til 1922. Den kan du se her: