Kontoret

Grieg Arkitekter AS er et av landets eldste arkitektkontorer, grunnlagt av Per Grieg i 1922. I dag er kontoret, som ligger på Engen i Bergen sentrum, eid og drevet av Ida Nordanger og Ida Nyborg Mosand.

Vi er engasjert i alle typer prosjekter: boliger, kontorbygg, hoteller, kjøpesentre, lager- og produksjonsbygg, skoler, universitets-bygg, lufthavner, kino, teater mm. I tillegg til prosjektering av nybygg, har kontoret bred erfaring i ombygging, rehabilitering og restaurering av eldre bygninger.

Vår kompetanse dekker alle prosjekteringsfaser; utredning og programmering, skisse- og forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging av byggeprosjekter. Grieg Arkitekter AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur og bygningsfysikk. Vi tar ansvar for søknader og kontakt med myndigheter i våre prosjekter, og gjennomfører prosjektering på alle nivåer.

Grieg Arkitekter AS er miljøfyrtårnsertifisert og kontoret har som målsetting at alle våre prosjekter skal ha søkelys på miljø og bærekraft. Sentrale miljøaspekter som kontoret kan påvirke vektlegges; plassering på tomten, materialbruk, dagslys, energi/inneklima, planløsning, konsept, romlig kvalitet og gjenbruk.

Kvalitet for oppdragsgiver er nøkkelbegrepet i vår virksomhet. Med gjennomarbeidede, funksjonelle løsninger søker vi fremtidsrettet formgiving og miljøprofil for å gi våre bygg høy kvalitet og lang levetid.

 

I anledning kontorets 100 års jubileum i 2022, laget vi en film med bilder og tegninger av våre prosjekter tilbake til 1922. Den kan du se her: