30 august 2021

Ombyggingen nærmer seg ferdig på Oasen

I sommer åpnet de nye kafeene og restaurantene, med tilhørende uteservering på Oasen. Ombyggingen nærmer seg med dette ferdig.

 


24 august 2021

Elvebakken borettslag under bygging

Betongen er støpt og tømrerarbeidet er i gang i Elvebakken borettslag. Vi følger spent med.


15 mars 2021

Innflyttingsklart på Lagunetoppen!

Lagunetoppen, et boligprosjekt med 222 leiligheter, nærmer seg ferdigstillelse, og beboerne har startet innflytting. Vi har jobbet med prosjektet siden parallelloppdraget sommeren 2016, og syns det blir kjekt å se blokkene få liv.


22 desember 2020

GOD JUL!

2020 har vært et spesielt år på mange måter. Korona, hjemmekontor og omorganisering på kontoret har preget året.

Lagunetoppen med 220 boliger, salgslokaler og stort parkeringsanlegg er nå så godt som ferdig. Ombyggingen på Oasen er i full gang, og prosjekteringen av nytt kontorbygg i Kronstadparken er også kommet godt i gang. Et spennende prosjekt vi ser frem til å arbeide videre med i 2021.

Vi er godt i gang med prosjektering av flere store og små prosjekter, bl.a. på Fantoft, på Slettebakken, i Odda og i Os, og ser frem til nok et aktivt og spennende år.

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for
året som gikk, og ønsker alle
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!!!


23 september 2020

NY MEDARBEIDER

Vi ønsker Sandra Elise Nylund velkommen hos oss!

Sandra har master i arkitektur fra NTNU (2020), med et utvekslingsår i Valencia i Spania.

I hennes masteroppgave utviklet hun en metode for alternativ stedsutvikling, og testet denne på Sandvika i Bærum. Vi ser frem til å ha henne på laget!


2 juni 2020

Idrettsanlegget på Slettebakken i Bergens Tidende

I samarbeid med Slettebakkenalliansen har vi tegnet en mulig løsning for hvordan idrettsanlegget på Slettebakken kan bli. Arbeidet med å fjerne den gamle bossfyllingen som ligger under store deler av Slettebakken er allerede i gang, og i den anledning er det et ønske om å erstatte noen av dagens haller og fotballbaner med et nytt storanlegg. Planen som nå er lagt frem foreslår boliger mot nord av området mot sentrum, og idrettsanlegg mot sør, med ishall og felleshall med flere aktiviteter både på bakkeplan og tak. Saken ble i dag omtalt i Bergens Tidende, og du kan lese den her.


2 juni 2020

Prosjekteringen i gang for ombygging av Oasen

Nylig fikk vi rammetillatelse for ombygging av Oasen, og dermed starter vi prosjekteringen for fullt. Arbeidet innebærer innvendig ombygging mot vest med blant annet kaféer og restauranter med uteservering. Bygningsarbeidene er planlagt å starte på slutten av sommeren.


7 februar 2020

LORENTZ GRIEG TAKKER AV OG IDA NORDANGER OVERTAR SOM NY DAGLIG LEDER I GRIEG ARKITEKTER AS

Etter nærmere 40 års fantastisk arbeidsinnsats for kontoret har Lorentz Grieg valgt å trekke seg rolig ut av Grieg Arkitekter AS for en velfortjent pensjonisttilværelse. Lorentz har en lang karriere bak seg som gjenspeiler en meget dyktig arkitekt, samarbeidspartner og leder.

Hans arbeid og innsats har preget Grieg Arkitekter AS over mange år og hatt stor betydning for kontoret.

Vi takker Lorentz for samarbeidet og ønsker ham lykke til med pensjonisttilværelsen!

Lorentz vil fortsatt ha en nær tilknytning til kontoret, både som konsulent og styremedlem.

 

01.01.2020 tok Ida Nordanger over som daglig leder i Grieg Arkitekter AS.  Ida har jobbet i kontoret i 12 år og har vært en del av ledelsen de siste åtte årene. Hun har lang fartstid fra både saksbehandling og prosjektering av de fleste typer bygg.

Vi gleder oss til å ta fatt på både gamle og nye utfordringer, prosjekter og oppgaver med Ida som ny daglig leder hos Grieg Arkitekter AS.


3 desember 2019

GRIEG ARKITEKTER AS ER STOLT VINNER AV MIDTBYGGET I KRONSTADPARKEN.

På oppdrag fra Bara Eiendom har Grieg Arkitekter AS deltatt i parallelloppdrag for utforming av Midtbygget i Kronstadparken høsten 2019. Vi er stolte over å ha vunnet konkurransen og blitt tildelt oppdraget med den videre utviklingen av prosjektet.

Midtbygget i Kronstadparken ligger i et spennende område som er i full utvikling. Tomten til Midtbygget har sentral plassering og god eksponering mot Fjøsangerveien.

Midtbygget er utformet med intensjon om å skape en inviterende bygning med tydelig arkitektonisk uttrykk. Byggets volumer og hovedform harmonerer med eksisterende og fremtidige bygningsmasse i området og fargebruk med gylne metaller og jordfarger spiller sammen med eksisterende bebyggelse i Kronstadparken. Ved sitt karakteristiske fasadeuttrykk har bygget sin egen arkitektur med tydelig profil.

Det er vektlagt rasjonelle planløsninger med maksimal fleksibilitet og et funksjonelt og enkelt konstruksjonsprinsipp for rasjonell byggeprosess. Det har videre vært fokus på at Midtbygget skal være et miljøeffektivt bygg med tydelig signaleffekt og holdbar materialbruk.

Vi gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet og sammen med byggherren utvikle et godt prosjekt!!!


27 august 2019

Ferdige prosjekter

To prosjekter vi har arbeidet med i mange år, Wergeland Terrasse og Kanalveien 60, er nå så godt som ferdige.

 

 


18 mars 2019

Arbeidene i gang i Fanaveien

Betongarbeidene er nå i full gang i Fanaveien 87-89 og produksjonen av tegninger pågår for fullt.


8 august 2018

Vi styrker bemanningen

Line Toft Jensen startet hos oss 1. august.

 

Medarbeider-Line3

 

Line er utdannet Kandidat, Cand. Polyt med spesialisering i arkitektur ved Aalborg Universitet (2015) og har tidligere erfaring fra ulike arkitektkontor i Danmark og Australia.

 

Vi ønsker Line velkommen til oss i Grieg Arkitekter AS.

 


29 juni 2018

HOTEL NORGE ÅPNER!!!

HOVEDINNGANG NY LØSNING ny

Prosjektering for ombygging av Hotel Norge startet høsten 2015.

Riving, sanering og byggearbeider startet i september 2016,

Etter 3 års planlegging og omfattende bygging er hotellet åpnet i ny drakt 29.06.2018

som opprinnelig planlagt.

 

Det har vært en svært hektisk periode med parallell prosjektering og bygging,

store utfordringer og mange samarbeidspartnere.

Vi er stolte av å ha deltatt i hele prosessen som arkitekter for ombyggingen,

og takker for flott samarbeid med

Hotel Norge Holding DA – eiere

Scandic Hotels – leietaker

Multiconsult ASA – tekniske rådgivere

Concrete of Amsterdam – interiørarkitekter

Constructa Entreprenør AS – totalentreprenør

Vi ønsker Hotel Norge lykke til i årene som kommer,

og håper at bygget blir til glede

både for tilreisende gjester og for byens befolkning!!!


19 juni 2018

Ny medarbeider

Medarbeider-Julie 

Grieg Arkitekter AS har fått ny medarbeider.

Julie Oldervoll Fosse startet hos oss i juni.

Julie er utdannet master i arkitektur fra NTNU (2018).

 

Vi ønsker Julie velkommen til oss i Grieg Arkitekter AS


19 mars 2018

FASADENE PÅ WERGELAND TERRASSE BEGYNNER Å TA FORM

Wergeland Terrasse begynner endelig å nærme seg ferdigstillelse. Fasadeplater og teglforblending monteres i disse dager, og om noen måneder er det klart for innflytting.


22 desember 2017

NOEN KOMMER…NOEN GÅR….

Medarbeider-Andreas

Andreas Grieg har lagt bak seg nesten 40 år i kontoret vårt. Det har vært gode år, og hans arbeid og innsats har vært særdeles viktig for Grieg Arkitekter AS. Som medeier, partner og del av vår ledelse har Andreas preget kontoret. Som arkitekt for utallige av våre prosjekter har han lagt spor etter seg, spesielt nevnes Oseana Kunst og Kultursenter på Os og Grieg-Gaarden i Bergen. «All good things come to an end», og Andreas har valgt å prioritere mer privatliv og frihet etter mange års arbeidsinnsats. Han avslutter derfor sitt arbeid i kontoret 31.12.2017, og vil bli savnet av oss andre som fortsetter….

Vi takker Andreas for alle de gode årene, og ønsker ham lykke til videre!!!

Medarbeider-IdaNM

Ida Nyborg Mosand har vært med oss i senere år. Ida er utdannet arkitekt fra NTNU, og har raskt vist seg som en flott medarbeider og en dyktig arkitekt. Derfor går Ida inn som medeier og partner i kontoret fra 01.01.2018. Vi er trygge på at dette er godt for Grieg Arkitekter AS i tiden fremover…..

Vi ser frem til tiden fremover med Ida som ny nøkkelperson hos Grieg Arkitekter AS!!!

 


5 desember 2016

To nye butikker for Rema 1000

rema1000

Gjennom de siste årene har vi prosjektert flere butikker for Rema 1000. De siste i rekken er Rema 1000 Husnes og Rema 1000 Manger som ble åpnet i høst.


31 oktober 2016

Grieg Arkitekter er tildelt oppdrag med utforming av Fanaveien 87-89.

Norsk Prosjekteringsmal 19

I regi av Fanaveien 87 AS deltok Grieg Arkitekter sommeren 2016 i parallelloppdrag for utforming av idéskisse for Fanaveien 87-89. Vi er stolte over å ha blitt tildelt oppdraget med videre utvikling av området.

Utbyggeområdet ligger i overgangssonen mellom senterområde for Lagunen og mot skole og boligområdet i Steinsvikveien og har en markant stigning mot vest. I utformingen av prosjektet har vi jobbet mot å understreke landskap og karaktertrekk for området med en rasjonell tilnærming til den kuperte tomten. Vi har fokusert på god infrastruktur og tydelige skiller mellom myke trafikanter og bilister, samt klart skille mellom bolig og næring. Prosjektet som primært inneholder nærings- og boarealer med tilhørende parkering har fått en moderne arkitektur med identitetsskapende karakter.

Vi gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet og sammen med byggherren utvikle et godt prosjekt.

 

 

 


20 september 2016

Endelig skal Hotel Norge oppgraderes!!

hotel-norge_obpl_komprimert

På starten av 1960-tallet tegnet Grieg Arkitekter nybygget for Hotel Norge i sentrum av Bergen. Hotellet ble utvidet med 107 nye rom og omfattende ombygging ble gjort på midten av 80-tallet,  også denne gangen med vårt kontor som arkitekter.

Over 60 år etter åpningen av hotellet skal Hotel Norge nå gjennom en omfattende ombygging og oppgradering. Grieg Arkitekter er igjen engasjert; vi er stolte og takknemlige for tildeling av oppdraget, og ser frem til en spennende og krevende utfordring…..

I starten av september 2016 stengte det gamle hotellet dørene og arbeidet med nye Hotel Norge er nå i gang.

 

 


1 september 2016

Ny hjemmeside

Endelig har Grieg Arkitekter AS fått ny hjemmeside! Her kan du finne informasjon om våre prosjekter og medarbeidere, samt nyheter og hendelser i hverdagen på vårt kontor.