Klikk på bilde for slideshow

Kronstadparken midtbygget

Midtbygget i Kronstadparken planlegges i et spennende område som er i full utvikling. Tomten til Midtbygget har sentral plassering og god eksponering mot Fjøsangerveien.
Midtbygget er utformet med intensjon om å skape en inviterende bygning med tydelig arkitektonisk uttrykk. Byggets volumer og hovedform harmonerer med eksisterende og fremtidige bygningsmasse i området og fargebruk med gylne metaller og jordfarger spiller sammen med eksisterende bebyggelse i Kronstadparken. Ved sitt karakteristiske fasadeuttrykk har bygget sin egen arkitektur med tydelig profil.
Det er vektlagt rasjonelle planløsninger med maksimal fleksibilitet og et funksjonelt og enkelt konstruksjonsprinsipp for rasjonell byggeprosess. Det har videre vært fokus på at Midtbygget skal være et miljøeffektivt bygg med tydelig signaleffekt og holdbar materialbruk.