Klikk på bilde for slideshow

Slettebakken idrettspark

På Slettebakken i Bergen er det store planer. Det gamle avfallsdeponiet under fotball-grusbanene holder på å fjernes av kommunen. Grunnen renses slik at en ny idrettspark kan vokse frem. På oppdrag fra Slettebakken-alliansen har vi gjort et mulighetsstudie for utforming av parken og plassering av de ulike funksjonene som ønskes. 
I utkastet er det skissert boliger mot nord, fotballbaner og padeltennis i en grønn akse, og en ishall og flerbrukshall som former et torg ved bybanestoppet. Det er satt fokus på å skape gode, levende byrom og rekreasjonsområder.
Ishallen er foreslått med fotballbane på taket og flerbrukshallen skal erstatte flere av de gamle idrettshallene som står nord i området i dag.