Klikk på bilde for slideshow

Elvebakken borettslag

På en inneklemt resttomt på Wergeland har vi prosjektert 10 boliger for unge med tilsynsbehov. Prosjektet har blitt til gjennom privat initiativ og engasjement, og er bygget opp rundt enkle prinsipp hvor det er lagt vekt på god lesbarhet og tydelige markeringer av fellesområder. Målet er at det skal være lav terskel for å delta i fellesskapet og felles aktiviteter. Alle boligene er vendt mot sol og et felles tun, et tun som er kjerneområde for aktivitet.