Klikk på bilde for slideshow

REKKEHUS PÅ FANTOFT

På Fantoft har vi tegnet 9 rekkehus som underlag til regulering. Mellom rekkehusene ligger et felles tun, hvor det grønne fra naboskogen er trekt inn. Her kombineres urbane kvaliteter med det å bo tett på naturen. Formen på husene er modellert for å gi mest mulig sol og luft inn på tunet.