Klikk på bilde for slideshow

Vitalitetssenteret

Prosjekteringsoppdrag for Vitalitetssenteret på Møhlenpris ble tildelt vårt kontor etter totalkonsept-konkurranse.
Vitalitetssenteret ble åpnet i 2003 etter en  planleggingsperiode der lokale organisasjoner i tillegg til oppdragsgiver var svært aktive. Bebyggelsen er delt inn etter ulike funksjoner:
Kulturdel (med forsamlingssal, kontorer for lokale organisasjoner, grupperom, øvingsrom for musikk, cafe og fellesarealer.)
Idrettsdel (med treningssal, garderober og dusjanlegg etc.)
Boligdel (med leiligheter.)
Alle leiligheter er gjennomgående med egne balkonger, og adkomst fra svalganger og parkering lokalisert i underliggende garasjeanlegg.
Bebyggelsen er oppført i prefabrikerte betongelementer (fasader og dekker).