Klikk på bilde for slideshow

FAV KANALVEIEN

Dette er Grieg Arkitekters første prosjekt basert på bærekraftige prinsipper. Bygningen prosjekteres med varmegjenvinning, intelligent adresserbare styringsanlegg av lys, aktiv solfasade mm. Prosjektet demonstrerer økologiske byggeprinsipper og kommersielle realiteter i forening.
Prosjektet, med bruttoareal på ca. 5400m²,  ble ferdigstilt sommeren 2009.