Klikk på bilde for slideshow

Grieg-Gaarden

Grieg-gaarden som huser kontorlokalene til Grieg gruppen, stod ferdig i 1990 med et areal på 9500m². Bygningen har en stor og særpreget glassfasade mot Vågen, og atrium som bidrar til lyse og luftige lokaler. Flere detaljer er inspirert av det maritime.
I 2016 ble bygningen utvidet med ca 5000m² mot C. Sundts gate mot sør, samtidig som deler av den eksisterende bygningen ble oppgradert. Et atrium knytter tilbygget sammen med den opprinnelige bygningen, og transparente og åpne løsninger sørger for at man fra tilbygget kan se gjennom til bryggen på andre siden av Vågen.
I 1995 vant Grieg-gaarden Bergen kommunes arkitekturpris: “Grieg-gaarden er et moderne bygg som etter HOBYs oppfatning har funnet sin naturlige plass i bygningsmiljøet rundt Vågen. Bygget er et godt eksempel på at det er mulig å “tilpasse seg” eksisterende bebyggelse uten å ty til nostalgi eller overflatisk stilkopiering.” “Nybygget (ferdigstilt i 1990) forholder seg på en fortjenstfull måte til lokale forhold og eksisterende bygningsmiljø. Det uttrykker selvstendige arkitektoniske kvaliteter som er utviklet som en nyskapende kontrast til eksisterende miljø (jfr. pkt. 2 i statuttene) er således et eksempel på moderne byggeskikk.”
(Bildene som vises her er tatt før ombyggingen.)