Klikk på bilde for slideshow

Grieg-Gaarden

Vinner av Bergen kommunes arkitekturpris 1995 : “Grieg-gaarden er et moderne bygg som etter HOBYs oppfatning har funnet sin naturlige plass i bygningsmiljøet rundt Vågen. Bygget er et godt eksempel på at det er mulig å “tilpasse seg” eksisterende bebyggelse uten å ty til nostalgi eller overflatisk stilkopiering.”
“Nybygget (ferdigstilt i 1990) forholder seg på en fortjenstfull måte til lokale forhold og eksisterende bygningsmiljø. Det uttrykker selvstendige arkitektoniske kvaliteter som er utviklet som en nyskapende kontrast til eksisterende miljø (jfr. pkt. 2 i statuttene) er således et eksempel på moderne byggeskikk.”
Areal 9.500m².