Klikk på bilde for slideshow

Oasen Bydelssenter

Grieg Arkitekter AS har deltatt som arkitekter i utviklingen av Oasen Bydelssenter i Fyllingsdalen siden 60-tallet. Byggetrinn I var fullført i 1971, da 25 butikker og andre tilbud åpnet sine dører for publikum.
Byggetrinn II, den første store utvidelsen av senteret, ble fullført i 1979, med flere butikklokaler og en ny bowlinghall.
I 1990 fikk bydelssenteret nye eiere, Vital Forsikring, som iverksatte Byggetrinn 3. Med dette byggetrinnet fikk Oasen et etterlengtet parkeringsareal for biler, samt nytt handleareal. Ved ferdigstilling av Oasen III i 1993 hadde senteret totalt et bruttoareal på 27.000 m².
I 2014 ble byggetrinn IV ferdigstilt, en utvidelse  på 26.000 m² med forretningslokaler, kontorer og parkeringskjeller. Byggetrinn 4 inkluderte også en omfattende omlegging og oppgradering av den eksisterende byggningsmassen og tilliggende utearealer. Byggetrinn V som pågår i dag, er en innvendig ombygging av byggetrinn II. Kontor- og butikklokaler endres og utbedres, og fasaden mot vest åpnes opp med restauranter og kafeer.